تضمین ها

ضمانت بی قید و شرط !!!!

برای این‌ که ثابت کنم رضایت شمایی که به من اعتماد می‌کنید از همه چیز برای من بالاتر است، یک تضمین ساده و بدون تبصره و ماده، برای اطمینان شما در نظر گرفته‌ام: 

اگر به "هر دلیلی" از عملکرد من رضایت نداشتید "هیچ دستمزدی" دریافت نمی‌کنم!

و البته کسانی که به خودشان اطمینان دارند و مصمم هستند که به قول‌شان عمل کنند از مکتوب کردن آن استقبال می‌کنند.

همه چیز مهیا است، خوشحال می‌شوم بتوانم در این مسیر در کنار شما باشم.

محسن صانعی

پانوشته: خوشبختانه تا امروز نه تنها هیچ یک از کلاینت‌ها‌ی من ناراضی نبوده‌اند، بلکه حامی و معرف من به دوستان‌شون هم بوده‌اند.


تماس با محسن صانعی  داستان ریلتور شدن محسن صانعی